Bij de aankoop van uw droomhuis wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Schakel daarom een door de NVM erkende makelaar in bij het aankoopproces. U bent dan verzekerd van vakkundige begeleiding.

Wij kunnen u als aankopende makelaar adviseren over alle zaken omtrent het kopen van een woning en dan gaat het niet alleen over de koopsom maar werken dan een hele checklist af waarbij onder andere wordt gelet op:

  • bouwtechnische staat van de woning
  • geregistreerde kadastrale grenzen ten opzichte van de zelf aangebrachte erfscheiding
  • bodemgesteldheid; wat is de kans op ernstig vervuilde grond
  • omgevingsfactoren, zoals: vliegroutes, natuurgebieden, stedenbouwkundige ontwikkelingen, snelweg etc.
  • beslagleggingen
  • erfdienstbaarheden: recht van overpad, gootrecht etc.
  • rijks- provinciaal- of gemeentelijk monument
  • ligt de woning in een gebied met een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • rust er een voorkeursrecht op de woning
  • hoe staat het met de financiële huishouding van de Vereniging Van Eigenaars bij de aankoop van een appartement

Dit is nog maar een greep uit de onderwerpen die wij afwerken om met een goed en deskundig advies te komen.

Nadat we alle zaken in ogenschouw hebben genomen komen we met een advies aankoopsom en voeren dan de onderhandelingen voor u, wanneer u dat wenst.

Na het eventueel bereiken van een mondelinge overeenkomst, controleren wij de koopakte evenals de concept leveringsakte van de notaris. Hierna verzorgen wij de eindinspectie om te controleren of de woning in de juiste staat wordt overgedragen en zijn wij aanwezig bij het notarieel transport.

Kortom een degelijk en deskundig traject wat in onze ogen een must is voor elke aankoop van een woning. In alle gevallen praten we over grote bedragen en is het aankopen van woningen niet uw dagelijkse bezigheid en laat u zich wellicht ook meeslepen in de emotie die bij zo'n beslissing altijd meespeelt. Laat u daarom bijstaan door een deskundige aankopende makelaar!

Makelaardij van Werkhoven is al sinds 1968 lid van de NVM en biedt voor aankoop bemiddeling vanaf heden 2 aankooppakketten aan. Afhankelijk van uw wens naar hoogte van gebruikersgemak bepaalt u het bij u passend pakket. Het mooiste is dat u altijd diensten aan uw pakket kunt toevoegen en zelfs tussentijds van pakket kunt wisselen.