Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Van Werkhoven Makelaars & Taxateurs of door een van de medewerkers van Van Werkhoven Vastgoedmanagers, u niet tevreden bent over de afhandeling van een transactie, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan Petra van Werkhoven.

Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen op nummer 074 2430855. In veel gevallen komt het dan al snel tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Ons doel is om langlopende juridische procedures te voorkomen en er samen uit te komen, zodat u met tevredenheid weer bij ons terugkomt.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door een email te sturen naar petra@vanwerkhoven.com. Vermeld in deze klacht duidelijk uw probleem en voeg zonodig relevante bewijsstukken bij.

Tevens kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:

Van Werkhoven Makelaars & Taxateurs
T.a.v. mevrouw P. van Werkhoven
Postbus 335
7550 AH Hengelo (O)